ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local

Acordare de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea finanțatoare:

U.A.T Orașul Călan, str. Gării, nr.1, cod poștal 335300, județul Hunedoara, telefon:0254/730223, fax:0254/732954, e-mail:primariacalan@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea finanțării nerambursabile:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și HCL Călan nr. 17/2023 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan pe anul 2023. Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan pe anul 2023 a fost publicat în nr. 38/28.02.2023 al Monitorului Oficial, partea a VI-a.

Domeniile pentru care se acorda finanțare nerambursabilă: cultură și sport.

Durata finanțării nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general:

anul 2023 si va cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor .

Sumele aprobate pe anul 2023, pe domenii :

cultură: 30.000,00 lei

sport: 200.000,00 lei

Valoarea finanțărilor nerambursabile:

Valorile minimă și maximă se aplică finanțărilor nerambursabile pentru proiecte individuale care pot fi finanțate în cadrul programului:

Cultură:

-valoarea minimă: 1.000 lei

-valoarea maximă: 30.000 lei

Sport:

-valoarea minimă: 5.000 lei

-valoarea maximă: 200.000 lei

Documentația necesară:

Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan pentru activități nonprofit de interes local și documentația necesară depunerii cererii de finanțare se pot descărca de pe site-ul: www.primariacalan.ro sau pot fi solicitate de la Biroul Analize, Programe, Proiecte din cadrul Primăriei Călan.

Depunerea documentației:

în vederea atribuirii cu celeritate a contractelor de finanțare nerambursabilă și îndeplinirii obiectivelor programului, solicitanții vor depune documentația la Registratura Primăriei Orașului Călan, str. Gării, nr.1, până la data limită de 06.04.2023, ora 14:00.

Selecția proiectelor depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul orașului Călan, alocate pentru activități nonprofit de interes local, în perioada 07.04.2023 – 11.04.2023, de către Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, constituită prin Dispoziția Primarului.

Anunt-de-participare.pdf

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201 0354883252

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

 

    PETIȚIE ON-LINE   

    FORMULARE DIVERSE   

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut