ECONOMIA LOCALĂ

Orientarea economiei localităţii Călan spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu interesele naţionale impune implicarea profundă în acest proces, a industriei, aceasta având o contribuţie majoră în atingerea obiectivelor generale ale politicii industriale.
Economia oraşului Călan pare a fi diversificată, fiind reprezentative diferite sectoare ale industriei cum ar fi: producţie, procesare, servicii etc., dar în special se remarcă industria de textile şi industria metalelor şi a produselor metalice, companii de construcţie şi întreprinderi comerciale şi de servicii mai mici şi mijlocii înfiinţate de antreprenorii locali.
Industria oraşului Călan a fost afectată după anul 1989 de procesul de restructurare industrială, sectorul cel mai afectat fiind cel siderurgic.
Ȋn prezent producția industrială s-a orientat spre sectorul construcţiilor şi a industriei uşoare.
De asemenea se află în plină dezvoltare sectorul comerțului cu mărfuri și al serviciilor, în special transporturile rutiere de mărfuri şi serviciile de întreţinere şi înfrumuseţare.

În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de folosință, situația acestuia se prezintă astfel:

Modul de folosință pe suprafața agricolă

Suprafața (ha)

Total

10.273

Terenuri agricole total

7.298

Terenuri arabile

3.419

Pășuni

2.626

Fânețe

1.145

Livezi

80

Terenuri neagricole total

2.975

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

1.814

Terenuri cu ape și ape cu stuf

115

Căi de comunicație și căi ferate

279

Terenuri ocupate cu construcții și curti

631

Terenuri degradate si neproductive

136

Din totalul de 10.273 ha ce constituie suprafața teritoriului administrativ al orașului, terenul arabil ocupă o suprafață de 3.419 ha, reprezentând 33% din totalul suprafeței orașului.
Teritoriul orașului, definește clar funcțiunea predominant agricolă prin cele 7.298 ha – total teren agricol din suprafața totală a teritoriului administrativ. Terenul arabil deține un rol important în cadrul teritoriului la care se adaugă suprafața pășunilor (2.626 ha), a fânețelor (1.145 ha), și a livezilor (80 ha).

O altă bogăție naturală a orașului o reprezintă resursele forestiere.
În ce privește structura suprafeței agricole după localitate, situația acestuia se prezintă astfel:

Localitatea

Teren agricol total (ha)

Crişeni

252

Săcel

395

Valea Sângeorgiului

823

Grid

550

Streisângeorgiu

612

Ohaba

223

Strei

495

Nădăştia de Jos

721

Nădăştia de Sus

724

Batiz

740

Sântămăria de Piatră

650

Sâncrai

555

Călanul Mic

280

Oraşul Vechi Călan

278

TOTAL:

7.298

Suprafața recoltată ȋn anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Principalele culturi

Suprafața recoltată (ha)

1.

Grâu

115

2.

Triticale

15

3.

Orz

9

4.

Orzoaică

5

5.

Ovăz

30

6.

Porumb

470

7.

Cartofi

30

8.

Legume

85Producția agricolă este reprezentată în principal de către cultura de porumb, urmată de producția de grâu, producția de legume, cartofi,
ovăz, triticale, orz și orzoaică.

Creșterea animalelor reprezintă o componentă principală a activității agricole.
Principalele categorii de animale care reprezintă sectorul zootehnic sunt definite de către ovine, caprine, bovine și bubaline, porcine și păsări.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

 

    PETIȚIE ON-LINE   

    FORMULARE DIVERSE   

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut