SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Rețeaua de unități medicale existente în oraşul Călan se compune din:

 • CMI Dr. Jurj Mihaela

 • CMI Dr.Mihăită Rodica Samira

 • SC VALPED CENTER SERL

 • CMI Dr. Tirinescu Gyongyi Rodica

 • CMI SC HELIOS MED SRL

 • CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR

 • CABINET MEDIC PEDIATRU – DR.SAHIU CARMEN MAGDA – aparține de Spitalul Județean de Urgență Deva

 • CABINET MEDICINĂ INTERNĂ – DR. BRANESCU NICOLAE GAVRIL – aparține de Spitalul Județean de Urgență Deva

 • Cabinet obstetrică-ginecologie Dr. Popoviciu Smaranda

 • Societate Civilă Profesională de Psihologie Branesc

  – SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ DEVA – UPU – SMURD – PUNCT DE LUCRU CĂLAN
  – LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE ”BIOMEDICA” Hațeg – PUNCT DE LUCRU CĂLAN
  – FARMACII: CATENA, REVITALIA, REMEDIA, SC FARM MED S.R.L.
  – STOMATOLOGII: CIS GHIURA NICOLETA-CORINA

Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice ȋn viaţa economico-socială, ȋn cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecţia copilului, protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor vârstnice, protecţia victimelor violenţei ȋn familie.
Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să ȋşi asigure nevoile sociale, să ȋşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de ȋntărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.
Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară ȋn mod determinant şi prin sistemul de protecţie socială existent ȋn societatea respectivă, prin măsura ȋn care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.
Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Călan, organizează și acordă serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competențe, planifică dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Serviciul Public de Asistență Socială Călan s-a reorganizat în anul 2018 la nivel de DIRECŢIE, funcţionând în conformitate cu: H.C.L Călan nr. 59/28.08.2018 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții pentru structurile organizatorice ale autorităților publice locale din orașul Călan și Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Călan, Codul Administrativ, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Art. 1 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. Direcția de Asistență Socială se organizează ca structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al orașului Călan.
Prin Certificatul de acreditare seria A.F. nr.5411 din 11.10.2018 Direcția de Asistență Socială Călan este acreditată ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și este autorizată să acorde servicii sociale.
Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate sau risc în care se poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat și se concretizează în:
– identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor vulnerabile de pe raza teritoriului administrativ al orașului Călan;
– evaluarea nevoilor copilului și familiei;
– planificarea și facilitarea accesului la suport;
– efectuarea de anchete sociale.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

 

    PETIȚIE ON-LINE   

    FORMULARE DIVERSE   

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut