LEGISLAȚIE INSTITUȚIE

Constituția României
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
– Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
– Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
– Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
– Legea 189/1999-republicată, privind exercitarea intiațivei legislative de către cetățeni
– Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
– Ordonanța de urgență 27/2003- modificată, privind aprobarea tacită
– Legea 51/2006-republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice
– Hotărârea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
– Legea 61/1991-republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
– Legea 114/1996-modificată si completată, – Legea locuinței
– Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
– Legea 18/1991-republicată, – Legea fondului funciar
– Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997
– Legea 247/2005 privind reforma în domeniiie proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*
– Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
– Legea 448/2006-republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
– Legea 350/2006- Legea tinerilor
– Legea 50/1991-republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– Ordonanța de Urgență 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
– Legea 53, Codul Muncii
– OUG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare
– Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare
– Legea 16/1996-a Arhivelor Naționale
– Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și in domeniul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției
– Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
– OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidată în 2009
– Legea asistenței sociale- nr 292/2011
– Legea 17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice
– Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului actualizata
– Legea 217/2003 republicată, privind prevenirea si combaterea violenței in familie
– Legea 60/1993, republicată, alocația de stat pentru copii
– Legea 277/2010 privind alocația pentru sustinerea familiei, actualizată
– OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, actualizată
– Hotărâri ale Consiliului Local Călan

În cazul în care folosiți pentru informare documente atașate prin legăturile introduse în enumerarea de mai sus, vă rugăm asigurați-vă că documentele consultate sunt actualizate la zi.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

 

    PETIȚIE ON-LINE   

    FORMULARE DIVERSE   

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut