COMUNICAT DE PRESĂ – aprilie 2022 – Finalizare proiect – ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – GRĂDINIȚA VOINICELUL DIN ORAȘUL CĂLAN “

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Călan în calitate de BENEFICIAR a implementat în baza contractului de finanțare încheiat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția de Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Grădinița “Voinicelul” din orașul CăIan”, cod SMIS 114040.

Proiectul a fost co-finanţat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizări energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, având o valoare totală de 3.026.417,31 lei, după cum urmează:

valoarea totală eligibilă: 2.529.813,04 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.150.341,08 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 328.875,70 lei;

– valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: 50.529,26 lei;

– valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 496.604,27 lei.

Durata de implementare a proiectului: 66 luni, respectiv de la data de 15.11.2016 – 30.04.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari în orașul Călan.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea eficienței energetice la Grădinița ,,Voinicelul” Călan ce înregistrează consumuri energetice mari.
  2. Reducerea emisiilor de CO2 la Grădinița ,,Voinicelul” Călan, prin utilizarea energiei din surse regenerabile.

Rezultatele proiectului:

1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

2. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an)

3. Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile

4. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile

5. Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile

Impactul investiției la nivelul localității Călan

Realizarea acestei investiții are impact asupra populației și mediului înconjurător, dar și asupra sectorului industrie. Utilizarea pe scară tot mai largă atât a surselor regenerabile de energie, cât şi a materialelor ecologice va conduce în timp la dezvoltarea producătorilor de astfel de materiale materii prime, cu beneficii asupra economiei. Mai mult, populația va conștientiza atât necesitatea utilizării materialelor ecologice, a materialelor reciclabile și a surselor alternative de producere a energiei, cât și beneficiile pe care le vor avea ca urmare a utilizării acestor surse alternative.

De asemenea, realizarea investiției contribuie la îmbunătățirea mediului înconjurător, la protejarea stratului de ozon prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

Informații suplimentare: la sediul Unității Administrativ Teritoriale Orașul Călan, Compartimentul Analize, Studii, Strategii, Programe, Proiecte cu finanțare europeană și/sau națională, str. Gării, Nr. 1, cod 335300, tel 0254/730.223, fax 0254/732.954 e-mail: primariacalan@yahoo.com

Facebook Pagelike Widget

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201 0354883252

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

PETIȚIE ON-LINE

 

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email – spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

Inspectoratul Județean de Jandarmi „DECEBAL” – HD

Telefon:  0254228910

Email: relatiipublice@jandarmihunedoara.ro
petitia@jandarmihunedoara.ro

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut