Comunicat DAS – Plan activități sezoniere 2023

În atenția persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale a orașului Călan.

Având in vedere prevederile Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv articolul I din această lege care prevede la punctul 3 introducerea în conținutul Legii 416/2001 a două noi articole:

Art. 6^1 prevede:
”(1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
(3) Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2).
(4) Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin. (2)-(4).
(5) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se transmite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).”
Art. 6^2 prevede:
”(1) Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.
(2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

În vederea întocmirii planului de activități sezoniere pe anul 2023, începând cu data de 15.03.2023 invităm persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a orașului Călan, să se prezinte la sediul Primăriei orașului Călan, pentru a depune o solicitare în acest sens. Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere.


Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la Tel/fax: 0254-730223/0254-732954 sau prin e-mail, la adresa: primariacalan@yahoo.com

Comunicat-DAS-plan-activitati-sezoniere-2023.pdf

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut