CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL CĂLAN

A fost convocat Consiliul Local al Orașului Călan în ședință ordinară pentru data de 16.12.2022 cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1: – Proiect de hotărâre nr.83/2022 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.

Punctul 2: – Proiect de hotărâre nr.125/2022 pentru modificarea pct.3 din anexa la HCL Călan nr.58/2022 privind aprobarea Programului manifestărilor social-comunitare, cultural-artistice și de divertisment care se vor organiza pe parcursul anului 2022 în orașul Călan.

Punctul 3: – Proiect de hotărâre nr. 126/2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Călan pe trimestrul al 4-lea al anului 2022.

Punctul 4: – Proiect de hotărâre nr. 127/2022 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții pentru structurile organizatorice ale autorităților administrației publice locale din orașul Călan.

Punctul 5: – Proiect de hotărâre nr. 128/2022 aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețele de canalizare în satele Călanu Mic, Sâncrai și Sântamăria de Piatră, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programului național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Punctul 6: – Proiect de hotărâre nr.129/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețele de canalizare în satele Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus și Valea Sângeorgiului, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programului național de investiții „Anghel Saligny”,

Punctul 7: – Diverse. Întrebări, interpelări.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut