Servicii taxe şi impozite

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane juridice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane juridice

Declaraţii

declaraţie autorizaţie restaurante DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane fizice

Cerere pentru înregistrarea vehiculelor care nu de supun înmatriculării

Acte necesare: actul de proprietate al vehicolului; actul de identitate / certificatul de înregistrare la Registrul comerţului; dovada plăţii taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării;

Pages