Medrea Petru

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
07.06.2017
viceprimar
05.05.2018
viceprimar
23.05.2019
viceprimar
11.06.2020
consilier local
03.06.2021
consilier local
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
07.06.2017
05.05.2018
23.05.2019
11.06.2020
03.06.2021