Alexoi Marius

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
13.11.2020
consilier local
14.06.2021
consilier local
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
13.11.2020
14.06.2021