PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

Anunt NR .  6612/29.09.2015

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016.

Documentul poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Calan  Compartiment Impozite si Taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.primariacalan.ro, secţiunea ANUNTURI transparenţă decizională.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Calan, prin poştă la adresa, Calan, str. Garii, nr.1, jud Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primariacalan@yahoo.com, până la data de 09.11.2015.

 Calan, 
29.09.2015

Prezentul anunț sa afișat la sediul Primariei orașului Călan azi 29.09.2015.

Secretarul orasului Calan
Ioan Stelian Vulpe

 Sef serviciu Financiar 
Elena Dan