Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2018