Proiectul de Hotarare nr 45/2021

Proiectul de Hotarare nr 45/2021 cu privire la aprobarea Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Calan pe anul 2021