Proiectul de Hotărâre nr. 49/2021

Proiectul de Hotărâre nr. 49/2021 cu privire la aprobarea documentelor aferente procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza orașului Călan.