Proiect HCL nr 89_17 priv. aprobarea.Planului local de actiune pt imbunatatirea masurilor de asistenta sociala.pe anul 2018