Proiect de hotarire privind aprobarea cofinantarii si a contributiei proprii a Consiliului Local al Orasului Calan la Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” aferente Fazei a II-a