PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2021 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE.