PROIECT DE HOTARARE NR. 22/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN