PROIECT DE HOTARARE Nr. 15/2017 pentru aprobarea Bugetului Local ,Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020