Proiect de hotarare cu privire la aprobarea procedurii de inchirie si utilizare temparar a spatiilor excedentare din unitatile de invatamant, de pe raza UAT Orasul Calan