Proiect de Hotarâre nr. 46/2021

Proiect de Hotarâre nr. 46/2021 privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin aditionarea Contractului de delegare a gestiunii de serviciu de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018.