Proiect de hotărâre nr 94/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașul Călan