PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 88 /2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Orașului Călan pentru anul 2019