Proiect de Hotărâre nr. 50/2021

Proiect de Hotărâre nr. 50/2021 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a orașului Călan