PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 39/2020 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021