PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38/2018 pentru indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019