PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 / 30.03.2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) la nivelul oraşului Călan