Proiect de Hotărâre nr 22/2020 cu privire la aprobarea cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situații de urgență de tip V1 în orașul Călan