Proiect de Hotărâre nr 21/2020 cu privire la aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan pe anul 2020