PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan, pentru activități nonprofit de interes local și a Ghidului solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.