Proiect de HCL NR 50/2016

Proiect de HCL NR 50/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,a proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara.