Procese verbal de indeplire a procedurii de comunicare prin publicitate