Legea 544/2001

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public