Irimescu Mariana-Rodica

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
14.08.2014
consilier local
29.05.2015
consilier local
27.05.2016
consilier local
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
14.08.2014
29.05.2015
27.05.2016