Bugetul local al orasului Calan, pe anul 2018, rectificat si Bilant contabil si anexe la 30.09.2018