Biserici

Biserica ortodoxa Streisîngeorgiu cu hramul Sf.Gheorghe

 

Biserica ortodoxa Calan cu hramul Împăratii C-tin si Elena

 

Biserica catolica O. Vechi Calan