Anunt de participare pentru acordare finantare nerambursabila - Legea nr.350/2005